Badania kierowców

 • Kandydatów na kierowców zawodowych
 • Osób pracujących na stanowisku kierowcy wszystkich kategorii
 • Kierowców taxi
 • Kierowców pojazdów służbowych
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kierowców sportowych oraz innych.

SKIEROWANYCH PRZEZ POLICJĘ ZA

 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • Spowodowanie wypadku drogowego
 • Przekroczenie limitu punktów karnych

Badania operatorów

Wózków widłowych /spalinowych i elektrycznych
Sprzętu budowlanego:

 1. Koparko-ładowarek
 2. Koparek
 3. Ładowarek
 4. Suwnic
 5. Maszyn w ruchu
 6. Dźwigów
 7. Podnośników
 8. Platform hydraulicznych
 9. Maszyn i urządzeń do pracy na wysokościach
 10. Inne

Inne badania specjalistyczne

 • Osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską, sportową
 • Kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika
 • Inspektorów i kandydatów na detektywów
 • Osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie materiałami wybuchowymi
 • Strażników miejskich oraz kandydatów na strażnika miejskiego