Badania do pracy - Emdar ŁódźZgodnie z przepisami polskiego prawa każdy pracownik ma obowiązek dostarczenia
aktualnych badań lekarskich potwierdzających stan jego zdrowia.

W przypadku braku takiego potwierdzenia może on nie zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków zawodowych. Badania lekarskie do pracy musi wykonać każdy, kto ma być lub jest
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Na podstawie
skierowania wystawionego przez pracodawcę lekarz medycyny pracy wykonuje konkretne
badania (uzależnione od konkretnego stanowiska) i wystawia orzeczenie lekarskie.

Badania do pracy obejmują ogólną analizę stanu zdrowia fizycznego, ale również badania psychologiczne i psychotechniczne związane z charakterem wykonywanych obowiązków.

Dotyczą one m.in.

 • kierowców pojazdów służbowych,
 • kierowców wykonujących przewóz osób lub towarów,
 • kierowców pojazdów szynowych,
 • operatorów wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych),
 • operatorów pojazdów budowlanych,
 • osób starających się o pozwolenia na broń,
 • pracowników ochrony,
 • detektywów,
 • pracowników policji i wojska,
 • osób pracujących na wysokościach
 • czy kandydatów na stanowisko prokuratora, sędziego lub komornika.

Wymienione wyżej zawodu są szczególne. Wykonywane w nich obowiązki często generują
stres, wymagają ogromnej koncentracji lub codziennego rozwiązywania konfliktów.

Niejednokrotnie od decyzji podejmowanych na takich stanowiskach zależy ludzkie zdrowie i
życie. Dlatego w tym przypadku kluczowym elementem badań do pracy są właśnie badania
psychologiczne, dzięki którym poznajemy osobowość danej osoby, jej odporność na stres
oraz sprawność intelektualną i psychomotoryczną.

Bazując na specjalistycznej wiedzy i bogatym doświadczeniu zespół naszej pracowni
psychotechnicznej wykonuje badania psychologiczne i psychotechniczne, które pozwalają
określić, czy dana osoba posiada cechy i predyspozycje do wykonywania określonego
zawodu. Ich wyniki uzupełniają pozostałe badania do pracy, które umożliwiają realizację
służbowych obowiązków na danym stanowisku.