BADANIA KIEROWCÓWBadanie składa sie z dwóch etapów

Z części pisemnej

Testy pisemne określające m.in. cechy temperamentu, osobowości, poziom sprawności umysłowej, podzielność uwagi itp.

1.

Z części na aparaturze

Część badania wykonywana na aparaturze sprawdzająca sprawność psychomotoryczną
2.

Na badania prosimy zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy
 • Skierowanie na badania
  (jeżeli się takie otrzymało)
 • Okulary bądź soczewki
  (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)

W dniu badania należy być:*

 • Wypoczętym
 • Trzeźwym
 • Po umiarkowanym posiłku
 • W stanie ogólnego dobrego zdrowia i samopoczucia

* Psycholog ma prawo odmówić przeprowadzenia badania osobie chorej, będącej w złym stanie psychofizycznym lub pod wpływem alkoholu. W uzasadnionym przypadku psycholog może skierować osobę badaną na dodatkowe konsultacje lekarskie (okulista, neurolog, psychiatra itp.).