Badania kierowców - Emdar ŁódźAby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa na drodze, kierowcy zwodowi muszą przechodzić cykliczne badania lekarskie. Ich celem jest ustalenie przeciwskazań zdrowotnych lub ich braku do kierowania pojazdami. Ustawa z dnia 5 grudnia 2022 roku szczegółowo określa zakres takich badań i tryb ich przeprowadzania. 

Badania dla kierowców zawodowych obejmują analizę ogólnego stanu zdrowia pracownika lub kandydata, która bazuje m.in. na przeprowadzonych badaniach psychologicznych. Skierowanie na nie wystawia pracodawca. Może je również wystawić właściwy urząd, jeśli prawo jazdy zostało odebrane z powodu przekroczenia limitu punktów karnych lub jazdy pod wpływem alkoholu (albo innych środków odurzających).

Badania kierowców pomagają określić, jak może się zachować kierowca w trudnych sytuacjach na drodze. Testy psychologiczne składają się z dwóch etapów:

  • części pisemnej
  • części wykonywanej na aparaturze, która pozwala ocenić sprawność psychometryczną kierowcy.

Dzięki nim osoba badająca jest również w stanie sprawdzić, czy kierowca posiada zachowania sugerujące np. uzależnienie od alkoholu.

Warto również zaznaczyć, że wyróżniamy dwie kategorie badań dla kierowców:

  • badania wstępne
  • badania okresowe.

Pierwsza kategoria to badania, które należy przejść przed rozpoczęciem pracy, po jej podjęciu kierowca ma obowiązek systematycznie kontrolować swój stan zdrowia. Ten cel realizują obowiązkowe badania okresowe. Częstotliwość powtórnych badań i psychotestów zależy od wieku kierowcy. Osoby poniżej 60 roku życia muszą zgłaszać się na badania co 5 lat, natomiast osoby powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy.

Nasza pracownia psychotechniczna oferuje kompleksowe badania, kierowane m.in. do

  • kandydatów na kierowców zawodowych,
  • kierowców taxi,
  • kierowców pojazdów służbowych,
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • badania egzaminatorów WORD
  • i kandydatów na instruktorów jazdy czy kierowców sportowych.

Przeprowadzamy również badania okresowe kierowców w celu przedłużenia uprawnień (tylko kategoria C, D, CE, DE), psychotesty dla kat C, CE, DE, B.